RAZVOJNI KROG KLOPOV

Za vse klope so značilne štiri razvojne oblike: oplojeno jajčece, larva ali ličinka, nimfa in odrasel klop. Odrasli klopi in nimfe imajo štiri pare nog, ličinke pa tri pare nog. Vse razvojne stopnje prezimijo v zgornji plasti zemlje ali pod odpadlim listjem. Aktivni postanejo, ko se temperatura zemlje dvigne na 5 do 7 stopinj Celzija. Vsaka razvojna stopnja poišče gostitelja, se pritrdi in se hrani nekaj dni. Ko se klopi nasitijo, se spustijo in padejo z gostitelja in se levijo v naslednjo razvojno stopnjo.
Celoten razvojni krog traja od 20 tednov do 4 let.
bxp135316sh