ZASEBNI VETERINARSKI CENTER LIPEJ – ŠERBEC, D. O. O.

Ulica 11. novembra 43 a, 8273 Leskovec pri Krškem

07 490 53 03

www.zvc.si