Veterinarski center Miklavžin, d.o.o.

Lakotence 7a, 1000 Ljubljana

08 20 58 420

www.vetcmiklavzin.si